Sự kiện theo yêu cầu

Hãy nói cho chúng tôi biết chi tiết về sự kiện nghệ thuật bạn muốn tổ chức. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn xây dựng một sự kiện riêng của bạn.

  • Số lượng tham dự tối thiểu : 5
  • Số lượng tham dự tối đa : 100
  • Địa điểm : của bạn hoặc do Paint Corner thu xếp

Hãy email hoặc gọi cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

 

Hãy nói cho chúng tôi biết chi tiết về sự kiện nghệ thuật bạn muốn tổ chức. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn xây dựng một sự kiện riêng của bạn.

SỰ KIỆN RIÊNG ĐÃ TỔ CHỨC